Protecţia datelor cu caracter personal

Vă mulţumim pentru interesul arătat faţă de CASA BUCURIILOR SRL și website-ul https://www.casabucuriilor.ro.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica firmei CASA BUCURIILOR SRL în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
1. Societatea CASA BUCURIILOR SRL deţine site-ul https://www.casabucuriilor.ro unde se stochează baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de:
  • transmitere prin email sau introducere manuală în câmpul "CONTACT", din site-ul https://www.casabucuriilor.ro, pentru a primi o oferta de preț de la firma noastră sau pentru transmiterea unui mesaj (nume, prenume, email, telefon);

CASA BUCURIILOR SRL deține și stochează datele personale și ale clienților care au achiziționat servicii ale firmei.

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul firmei CASA BUCURIILOR SRL, ca de exemplu: nume, prenume, CNP, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către CASA BUCURIILOR SRL presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Este posibil să fie obligatoriu pentru dvs. să ne furnizați datele dvs. personale, pentru a ne permite să ne gestionăm relațiile comerciale, să ne menținem relația cu dvs, să vă furnizăm serviciile noastre sau pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale și de reglementare. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu reușim să ne menținem relația cu dvs. sau să vă furnizăm serviciile noastre.

3. Securitatea datelor

CASA BUCURIILOR SRL împreună cu partenerii contractuali și administratorii website-ului https://www.casabucuriilor.ro, utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către CASA BUCURIILOR SRL

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către CASA BUCURIILOR SRL, este în legătură cu:
  • facturarea serviciilor;
  • activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
  • comunicarea, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte turistice și comerciale;
  • servicii de comunicaţii electronice;
  • comunicarea de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de CASA BUCURIILOR SRL;
  • realizarea de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor raportat la prestarea serviciilor de către CASA BUCURIILOR SRL (astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii CASA BUCURIILOR SRL, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi);
  • distribuirea de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către CASA BUCURIILOR SRL sau alte companii cu care CASA BUCURIILOR SRL lucrează în scopuri de marketing.

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care CASA BUCURIILOR SRL a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ului https://www.casabucuriilor.ro, (ii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii /sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de CASA BUCURIILOR SRL, (iii) prestarea de servicii de asistenţă tehnică (iv) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de CASA BUCURIILOR SRL unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice.

Datele înregistrate sunt utilizate de către societatea noastră, şi partenerii contractuali ai CASA BUCURIILOR SRL cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens, CASA BUCURIILOR SRL se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

6. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor(pc.4).

7. Drepturile clientului/utilizatorului CASA BUCURIILOR SRL, a site-ului https://www.casabucuriilor.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către CASA BUCURIILOR SRL în acord cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cât și în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul CASA BUCURIILOR SRL, utilizatorul website-ului https://www.casabucuriilor.ro beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul CASA BUCURIILOR SRL, utilizatorul https://www.casabucuriilor.ro poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Refuzul clientului/ utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de CASA BUCURIILOR SRL. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă, cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

Mai multe informații găsiți și aici.

Mulțumim.